Nyhetsarkiv

  • Åpen dag

    Skal du søke barnehageplass til høsten ? Søknadsfristen nærmer seg, og vi inviterer til åpen dag 23/2-21 der du kan komme og se barnehagen og få en omvisning. Av smittevern hensyn vil det foregå etter barnehagens åpningstid, og for 1 familie av gangen.
    Ta kontakt med Silje for påmelding.
    tlf : 90 68 98 98
    mail: froyslandsilje@gmail.com