Søk barnehageplass

Ønsker du plass i en barnehage med fokus på dyr, gård og natur, søk hos oss :-)

Hovedopptaket for høsten har søknadfrist 1 mars hvert år. Vi tar også inn barn i løpet av året dersom vi har ledig plass. 

søk plass via foreldreportalen (kristiansand kommune) : https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehageplass/

 

eller ta kontakt med styrer; Silje Frøysland , tlf 90 68 98 98, mail: froyslandsilje@gmail.com

 

Pris for full barnehageplass pr 01.01.21 : kr 3230 + kostpenger (210,-)

Søskemoderasjon: 30 prosent for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3. 

Kristiansand kommune har også ordninger for redusert foreldrebetaling. 

Les mer om priser og redusert foreldrebetaling her: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/priser-og-redusert-betaling/