Åpen dag

Skal du søke barnehageplass til høsten ? Søknadsfristen nærmer seg, og vi inviterer til åpen dag 23/2-21 der du kan komme og se barnehagen og få en omvisning. Av smittevern hensyn vil det foregå etter barnehagens åpningstid, og for 1 familie av gangen. Ta kontakt med Silje for påmelding. tlf : 90 68 98 98 mail: froyslandsilje@gmail.com